Добре дошли!     Русенската гимназия по транспорт е първото българско автомобилно училище. Създадено като Държавна автомобилна школа преминава през различни етапи на развитие и днес е Професионална гимназия, утвърдена като единственото училище, което задоволява интересите на младите хора към съвременните автомобили и новостите в автомобилната техника и електроника. В гимназията се обучават ученици и по жп специалности от 2007 година. От 2013г. към училището се присъедини и Професионална Гимназия по Химични Технологии и Биотехнологии "Проф. Димитър Баларев". Сега в Професионална Гимназия по Транспорт, освен по транспортните специалности се обучават ученици и по специалностите Биогорива и Екология.

Днес акцентите в обучението са:

  • Компютърно обучение
  • Чужди езици
  • Изучаване устройството, ремонта и експлоатацията на автомобила и железопътния транспорт
  • Опазване на природните ресурси
  • Учебна практика в най-известните с модерно оборудване сервизи
  • Организиране курсове за мотокаристи и електрокаристи за вътрешно-заводски транспорт
  • Безплатно обучение за управление на МПС